Laden...

Aanmelding


 


Inschrijving Tussenschoolse Opvang (TSO)

Beste ouder/verzorger,

Uw kind gaat overblijven op onze school.
Hiervoor kunt U het bijgaand
inschrijfformulier invullen en afgeven aan de leerkracht van uw kind of aan de balie van de school.

Om de kosten te beperken kunt u gebruik gaan maken van automatische incasso.  Dit is zowel voor u al voor ons een gemak.  Het zorgt ervoor dat het bedrag per overblijfbeurt niet verhoogd hoeft te worden en op 1,50 kan blijven.  Als u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso dan kost een overblijfbeurt € 1,75.

Wilt u op bijgaand formulier aangeven of u voor uw kind in de komende schooljaren totdat uw kind de school verlaat, gebruik wilt maken van de TSO en voor welke opties u kiest.

U kunt kiezen uit twee opties, namelijk:

  • overblijven op vaste dagen per week of
  • incidenteel en op wisselende dagen per week.


Ik verzoek u vriendelijk om bijgaande opties aan te kruisen en de persoonlijke gegevens in te vullen. Dan de formulieren printen en ondertekenen en retourneren bij de leerkracht van uw kind of aan de balie op school.
 
Als u in de praktijk een keer wilt afwijken van de door u vooraf opgegeven opties dan is dat altijd mogelijk. Dit zal dan in de volgende betaalperiode verrekend worden.
 
Voor vragen over de TSO en de regeling over de overblijfkaarten kunt u met ons contact opnemen via het formulier op onze website 
ouders-tussenschoolse opvang-contact.

Met vriendelijke groet,
 
 
 
De overblijfcommissie


 

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
OBS de Graswinkel is een top school. Veel begeleiding en begrip voor het kind. -Moeder van Finn en Anouck (beide 11 jaar)