Laden...

OC algemeen

De Oudercommissie van OBS de Graswinkel
 
De Oudercommissie is onmisbaar!

Dit is nogal een uitspraak. Wij, een enthousiaste groep ouders met kinderen op OBS de Graswinkel, staan echter achter deze uitspraak.
De Oudercommissie (OC) organiseert en begeleidt diverse activiteiten binnen en buiten de school. Het is van belang dat u zich realiseert, dat zonder een OC er geen zaken zijn als het overblijven, schoolfotograaf, sinterklaasviering, eindejaarsviering, carnaval, koningsspelen, schoolreisje, schoolverlaterskamp, musical, gala en zeker niet te vergeten het versieren van de school. Tevens verlenen de OC-leden hand- en spandiensten tijdens activiteiten, georganiseerd door OBS de Graswinkel.
 
 
 
De Oudercommissie is er door de ouders en voor de ouders.  Met andere woorden, de OC probeert een afspiegeling te zijn van de Graswinkel-ouders en een klankbord te zijn voor de Graswinkel-ouders.

We streven ernaar om meer openheid richting de ouders te geven zodat het voor ouders makkelijker wordt ons te benaderen voor zaken die op ons vlak liggen.
Dus aarzelt u niet en neem met één van ons contact op wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft. Wij zijn er voor uw kind(eren) én u.

We vergaderen 6 keer per jaar op school. Daarnaast vormen we werkgroepen om bovenstaande activiteiten verder uit te werken en uit te voeren.
 
Ook de vrijwillige ouderbijdrage is onmisbaar!

Alle activiteiten die wij voor de kinderen organiseren, kosten geld. Wij kunnen deze activiteiten dan ook uitsluitend doen met de 'vrijwillige' ouderbijdrage en soms met inkomsten uit activiteiten. Daarom is het essentieel dat deze 'vrijwillige' ouderbijdrage door iedereen wordt voldaan. Geen binnenkomende 'vrijwillige' ouderbijdrage betekent geen activiteiten voor de kinderen! Wat zouden onze kinderen veel gezellige activiteiten missen.

De hoogte van de 'vrijwillige' ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt € 27,50 per kind. Voor kinderen die in de periode van 1 januari tot 1 maart op school komen, geldt een bedrag van € 20,=. Voor kinderen die in de periode van 1 maart tot 1 juni op school komen geldt een bedrag van € 12,50.

Ouders/verzorgers die nog géén gebruik maken van het automatische incasso kunnen dit alsnog doen. De machtigingsformulieren zijn op school bij de receptie verkrijgbaar en kunnen bij de leerkracht ingeleverd worden. Deze machtiging loopt automatisch af als uw kind de school verlaat.
De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL14RABO0156996049 t.n.v. Oudervereniging OBS de Graswinkel onder vermelding van de naam van uw kind.

Wij realiseren ons dat het mogelijk is dat sommige ouders moeilijkheden ondervinden met het voldoen van de jaarlijkse 'vrijwillige' ouderbijdrage. Voor deze ouders zijn er enkele mogelijkheden die hen kan helpen toch het bedrag te voldoen. Voor meer informatie kunnen deze ouders contact opnemen met de Penningmeester Annemiek Righarts van de OC of Vivian Berden.

Wellicht begrijpt u nu dat wij durven te stellen dat de OC onmisbaar is. Wij doen dit alles met veel plezier voor onze kinderen.

Met vriendelijke groeten,
De Oudercommissie

e-mail: obsgraswinkeloudercommissie@gmail.comMocht u interesse hebben, de volgende momenten staan de vergaderingen gepland:

 
03 september ALV: 19.30-20.00 uur OC: 20.00 - 21.30 uur
05 november 19.30-21.00 uur  
14 januari 19.30-21.00 uur  
11 maart 19.30-21.00 uur  
13 mei 19.30-21.00 uur  
24 juni 19.30-21.00 uur  

Wilt u hierbij aansluiten, dan kunt u dit bij de leerkracht van uw kind doorgeven (of iemand van de OC).
 


 


 

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
Mijn zoon gaat 's ochtends fluitend de deur uit, slaapt beter en komt met enthousiaste verhalen thuis. -Moeder van Okke (10 jaar)