Laden...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

OBS de Graswinkel is een van de zeven scholen binnen Stichting Eduquaat. Binnen Eduquaat zijn vele
netwerken waarin van en met elkaar leren centraal staat. Het interne ondersteuningsteam (IOT) biedt
ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast werken we samen
binnen het SWV PO Weert-Nederweert 3103, intensief samen. Het samenwerkingsverband is
verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs.

SWV PO Weert-Nederweert 3103
Molenakkerdreef 103 Weert
06-21819868 info@swvpo3103.nl www.swvpo3103.nl

Ouders zeggen...

Hieronder lees je wat ouders zeggen van onze school!
De kracht van de school, het team, is dat elk kind echt gezien wordt. Je legt de basis om verder te kunnen en dat moet vooral met plezier. -Moeder van Okke (10 jaar)